Riksja neemt stappen voor klimaatwinst

climateZoals je misschien weet, compenseren wij 100% van de CO2-uitstoot van al onze reizen. Dus zowel de vluchten als het landarrangement. Maar terwijl Nederland zich voorbereidde op de zogeheten Zwarte Zaterdag op 27 juli, de drukste dag van het jaar, namen wij als reisorganisatie een nóg grotere stap om de negatieve effecten van al onze reizen tegen te gaan. We gaan van volledige CO2-compensatie over naar klimaatwinst.

We zijn nu een nieuw wereldwijd initiatief gestart om samen met onze lokale partners de CO2-compensatie van onze reizen op al onze 48 bestemmingen te verdubbelen. Het gaat dan potentieel om 14.000 ton extra CO2 die we gaan compenseren. We maken daarmee zelf al een grote stap in de verduurzaming van de reisbranche, maar we willen meer doen. Veel reisbedrijven doen nu namelijk nog steeds niets aan compensatie of leggen de rekening daarvoor bij de reizigers. Daarom gaan we er nóg meer werk van maken om internationaal awareness te creëren.

Eerste stappen in internationale trend

Door onze lokale partners te activeren, verdubbelen we in één keer de compensatie van de reis ter plaatse en kunnen we gezamenlijk meer uitstoot compenseren dan dat we veroorzaken. De eerste reisagenten hebben al gehoor gegeven aan onze oproep; zo compenseert onze Chinese partner Charmission Travel nu alle CO2-uitstoot van de reis ter plekke en investeert onze agent in Indonesië al langere tijd in klimaatcompensatie. Per reiziger wordt het landarrangement op deze bestemmingen twee keer gecompenseerd.

futureDe gemiddelde uitstoot van een Riksja-rondreis (exclusief vlucht) is 0,7 ton CO2. Door de verdubbeling, compenseren we dus 1.4 ton CO2 per reiziger. Dat staat gelijk aan drie jaar geen vlees eten!  Alleen al in China heeft deze samenwerking tot effect dat jaarlijks maar liefst vier ton CO2 extra voor Riksja-reizigers zal worden gecompenseerd. Dit staat gelijk aan de uitstoot van iets meer dan tweehonderd retourtjes Amsterdam – Beijing.

Vervolgstappen tijdens ITB

Ons doel is om alle 48 bestemmingen waar we actief zijn zover te krijgen om hieraan mee te werken. Tijdens het jaarlijks terugkerende reiscongres ITB zullen we samen met onze aanwezige partners de vervolgstappen bespreken. Om verdere klimaatwinst te realiseren, zijn we van plan om naast extra reductie ook de reizen verder te verduurzamen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het gebruik van treinen in plaats van auto’s, slimme reisroutes en duurzame hotels.

We zijn constant op zoek naar duurzame alternatieven die niet alleen onze reizen zo bijzonder mogelijk maken, maar ook de wereld mooi houden. Zo geven we de voorkeur aan zogeheten ‘hotels met een hart’ die ecologisch verantwoord zijn en/of een bijdrage leveren aan hun omgeving. Verder werken we samen met duurzame touroperators, die bijvoorbeeld kiezen voor lokaal vervoer en activiteiten die de natuur ten goede komen.

Niet reizen is geen alternatief

Hoewel we de groeiende kritiek op vliegreizen begrijpen en er alles aan doen om onze verantwoordelijkheid voor de negatieve effecten te nemen, is niet reizen volgens ons geen realistisch alternatief. Er wordt – terecht – veel aandacht besteed aan de negatieve effecten van reizen, maar de discussie zou breder gevoerd moeten worden. Het is bewezen dat reizen óók een onmisbare positieve impact creëert. Los van zwaarwegende sociaal-economische aspecten draagt reizen bij aan verbindingen tussen culturen, bewustwording en dringt het armoede terug.

De verdubbeling van de compensatie is wat ons betreft een belangrijke volgende stap, maar het zal niet de laatste zijn. Zo lang als dat we bestaan, zullen we op zoek blijven gaan naar manieren om de positieve impact van onze reizen op mens en milieu te vergroten. Doe je mee?

Bericht delen: